Pálení čarodějnic

11.06.2011 08:10

 Stačí opravdu drobná nepozornost nebo lehkomyslnost a dojde, hasičským slangem řečeno, k malému „zahoření“… A může být zle

Pálení čarodějnic (také Filipojakubská nocValpuržina noc neboBeltine) se odehrává v noci z 30. dubna na 1. května. Jedná se o velmi starý a dodnes živý lidový zvyk a zvláštní svátek. Tuto noc se lidé schází u zapálených ohňů a slaví příchod jara. Na některých místech se staví májka.

Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodeností a letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na čarodějnický sabat a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských svátků. Lidé také věřili například v otevírání různých jeskyní a podzemních slují, ve kterých se daly nalézt poklady. Hlavním úkolem tohoto starého lidového svátku byla oslava plodnosti.

Na ochranu před čarodějnicemi (původně před zlými duchy a démony obecně, čarodějnice jsou až výsledkem inkvizičních procesů) se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo „pálení čarodějnic“. Zapalovala se smolná košťata a vyhazovala se do výšky. Popel z těchto ohňů měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli zajištění mládí a plodnosti.

Pár rad

Při výběru vhodného místa k „pyromanským“ radovánkám, které se pořádají posledního dubna, je dobré dbát nejen na to, zda bude oheň dobře vidět, ale také, co se bude pálit. Do vatry rozhodně nepatří staré pneumatiky ani jiný odpad, který bývá příčinou páchnoucího černého dýmu.

Chystaný oheň je nutné ohlásit hasičům, má být zpravena obec, pokud se přímo nepodílí, a je nutné vzít v potaz i obvyklý směr větrů. Je reálné nebezpečí rozšíření ohně, a to znamená mnohdy smrt mnoha nevinných, nikoli asi lidí, ale různých živočichů žijících v trávě, podrostu či blízkém křoví. 
Ostatně jakékoli vypalování staré trávy či křovisek je třeba odsoudit, a to právě z důvodu zbytečné smrti hmyzu, zejména čmeláků, ale i ptačích hnízd se snáškou vajec. Mohou vzniknout i další škody na majetku nebo dokonce na životě.

Zdroj: Wikipedie, kafe.cz

Zpět

Vyhledávání

© 2013 Zdeněk Vávra (stubby18@gmail.com)