Hasičská zábava

11.06.2013 21:01

Zdravím všechny,
jak už se stalo za uplynulá léta tradicí, i letos se v půlce března konala hasičská zábava. Sami ani nemůžeme uvěřit, že 17. Března se konala již pátá hasičská zábava pod naším vedením. Jsme rádi, že se nám podařilo tuto tradici obnovit a že se Vám ostatním to líbí. Již nedílnou součástí naší zábavy je prezentace fotek naší činnosti za uplynulý rok a vystoupení taneční školy Jaroslavy Krejčové. V jejich podání jste tedy mohli vidět Orientální tanec a pak již tradiční Kankán. K tanci a poslechu nám všem hrála skupina B.O.S.

Všichni návštěvníci měli možnost si koupit tombolu, ve které byly opět velmi pestré ceny. A protože ji prodávali naše hasičky, tak jako by se po tombolových lístkách slehla zem. Když jste přišli k pokladně, určitě jste si všimli, že Vám byl odtržen kontrolní útržek ze vstupenky. Z útržků se v půlnoci losují hlavní ceny, takže všichni mají stejnou šanci. Mezi naší hlavní cenu tohoto večera bylo půjčení automobilu na víkend od AUTO Černý. Každý při vstupu ještě ke vstupence dostal anketní lístek, na zvolení nejhezčího obrázku, které pro nás již tradičně nakreslili děti ze školky a školy. Děkujeme že jste se tohoto úkolu zhostili výborně a pomohli jste vybrat nejlepší obrázky.
Podle ohlasů víme, že se tato zábava moc líbí a to nás velice těší. Už teď spřádáme pomalu plány na příští rok. Děkuji všem členům, kteří se do příprav této akce zapojili.
S přáním hezkých zábav
Zimi

Zpět

Vyhledávání

© 2013 Zdeněk Vávra (stubby18@gmail.com)